Historia

W tym dziale postaramy się przybliżyć historię naszego Szpitala. Temat będzie uzupełniany w miarę zbierania nowych informacji. Mamy już pierwsze rarytasy z przeszłości.  Składam podziękowania dla Pani Krystyny Ryś i Pana Józefa Szlagi za udostępnienie oryginałów.
Zapraszamy do podróży w przeszłość – zamieszczamy chronologiczny zbiór ważniejszych faktów dotyczących powstania i rozwoju Szpitala w Rabce-Zdroju!

Rabczański Szpital w świetle faktów i dat
W latach 30 – tych i wcześniej w Rabce szpitala i pogotowia ratunkowego w rozumieniu dzisiejszym nie było, rzekomo dlatego, iż w uzdrowiskach ówczesnych szpitale nie były wskazane. W okresie tym powstał w Rabce Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, którego prezesem został dr Kazimierz Kaden, właściciel rabczańskiego zakładu kąpielowego. Oddział posiadał sanitarkę, która spełniała rolę pogotowia ratunkowego, odstawiając chorych (wymagających tego) do szpitali w Krakowie względnie do Nowego Targu.

15.09.1945 rok – objęcie administracji szpitalnej przez mgr. Trybowskiego. (ówczesnym dyrektorem jest dr Zdzisław Olszewski).
Szpital Gminny (taką nazwę przyjmuje ówczesny szpital) zajmuje 3 budynki. Przedwojenny duży pensjonat „Sulimę” w której zorganizowano trzy podstawowe oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny i położniczo-ginekologiczny (70 łóżek) oraz kuchnię wraz z magazynem żywnościowym. Oddział zakaźny pozostał w „Adrii” (ordynatorem dr Teodor Cybulski jun.). W przedwojennym pensjonacie „Jedynaczce” mieściły się mieszkania służbowe personelu i pralnia.

04.07.1946 rok – Minister Zdrowia powołuje Komitet „Zespołu Sanatoriów Dziecięcych w Rabce” pod przewodnictwem dr Zdzisława Olszewskiego. Pokonując duże trudności finansowe i zaopatrzeniowe, Komitet oddaje do użytkowania wyremontowane domy KOP – u, (przedwojenny Korpus Ochrony Pogranicza) i ODW (przedwojenny Oficerski Dom Wypoczynkowy – w początkowym okresie okupacji sanatorium niemieckie a później lazaret dla rannych żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu)

20.06.1947 rok – Dyrekcja „Zespołu Sanatoriów Dziecięcych” otwiera ODW, a wcześniej bo 10.06.1947r. pierwsze sanatorium obserwacyjne w domu „Wiosna” na Słonem.

1947 rok – Dzięki staraniom dyrektora Zdzisława Olszewskiego, szwajcarska organizacja „Don Suisse” przysyła w darze 3 tonowy samochód lekarstw i wiele innych specyfików.

11.1949 rok – Szpital Gminny w Rabce zajmuje na swe pomieszczenia willę „Olszówka” (posiada wówczas 210 łóżek, nowoczesny stół operacyjny, aparat do narkozy, fotel ginekologiczny, rentgen, spory zapas medykamentów, tonę waty i ligniny).

15.02.1950 rok – Uchwała Prezydium Rządu pozwalająca upaństwowić sanatoria Zespołu Sanatoriów Dziecięcych i przekazać je z dniem 28.12.1950 roku Ministerstwu Zdrowia. Obowiązki dyrektora Szpitala pełni dr Izabela Szopska.

01.05.1951 rok – Staraniem dra. Zdzisława Olszewskiego i mgr. Czesława Trybowskiego Szpital otrzymuje nowy oddział zakaźny na Łęgach w przedwojennej Kolonii Dzieci Izraelickich im.Marii Fraenklowej (na dzisiejszej ulicy Podhalańskiej). Uzyskano w ten sposób 70 łóżek.

18.01.1952 rok – Uruchomienie Pogotowia Ratunkowego na terenie Rabki. Garaż dla sanitarki znajduje się w byłym domu dr Malewskiego. Lekarze biorący udział w niesieniu pomocy potrzebującym: dr Porzycki, dr Cybulski, dr Brzeziński i dr Patela.

15.02.1952 rok – funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego obejmuje dr Adam Janik i sprawuje ją do swojej śmierci w 1991 roku.

12.09.1952 rok – Ośrodek Zdrowia przenosi się do budynku KOP – u, zwolnionego przez Zespół Sanatoriów Dziecięcych na skutek rozmów delegacji z Rabki u Ministra Zdrowia.

20.04 1955 rok – Prezydium MRN podejmuje uchwałę przekazania budynku „Tereska” Szpitalowi Miejskiemu – nie zrealizowaną jako chybioną i nierealną.

14.10.1955 rok – po reorganizacji b. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przejęciu jego agend przez wydział Zdrowia b. Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, rozpoczęła się stała, planowa rozbudowa Ośrodka Zdrowia. Funkcjonuje w nim 10 poradni specjalistycznych: ogólna, przeciwgruźlicza, dwie dziecięce, kobieca, skórna, chirurgiczna, okulistyczna, dentystyczna i międzyszkolna dentystyczna.

05.1958 rok – Otwarcie w Szpitalu 28 łóżkowego Oddziału Dziecięcego, który znalazł dla siebie pomieszczenia w wykończonej części budynku „Olszówka” (na II piętrze lewego skrzydła). Ordynatorem zostaje dr Bogusław Pieczonka a po nim funkcję tą przejęła drWiesława Rechowicz. Była to realizacja zamierzenia poprzedniego dyrektora dr M. Szwałkiewicza.

01.01.1961 rok – Przemianowanie miejscowego Szpitala Gminnego na Szpital Miejski, co gwarantowało powiększenie oddziałów specjalistycznych.

1962 rok – dr Władysław Mrużyński obejmuje funkcję ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim, a następnie dyrektora Szpitala.

1963 rok – Ministerstwo Zdrowia przekazuje budynek ODW, będący do tej pory w gestii DOSP (Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjno- Prewentoryjny), „Szpitalowi Miejskiemu im. Janusza Korczaka”. Dzięki życzliwej postawie dyrektora DOSP dr Jana Rudnika szpital otrzymuje także budynek w którym mieści się sanatorium 12 (Łęgi) a w którym planuje się umieszczenie oddziału pediatrycznego szpitala.

07.1968 rok – starania dyr. Mrużyńskiego w PPRN w Nowym Targu o poszerzenie terenu szpitalnego o przylegającą od strony zach. parcelę wraz z budynkiem („Skautówka”).

14.11.1972 rok – uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu w sprawie utworzenia w Rabce z dniem 01.01.1973 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej jako samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową mającą realizować zadania wykonywane do tej pory przez „Szpital Miejski”, Przychodnię Rejonową, jej placówki terenowe i stację pogotowia ratunkowego. Swym zasięgiem działania ZOZ obejmuje teren miasta Rabka oraz miejcowości: Ponice, Rdzawkę, Chabówkę, Rokiciny, Rabę Wyżną, Sieniawę, Orawkę, Jabłonkę, Chyżne, Lipnicę Wielką i Małą, Zubrzycę Górną i Dolną, Podwilk, Podsarnie, Harkabuz, Skawę.

01.12.1972 rok – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu powołuje na stanowisko dyrektora ZOZ w Rabce, dr Zygmunta Baranowskiego.

08.1975 rok – oddano do użytku odremontowany i rozbudowany budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Poniatowskiego 6

28.10.1975 rok – zarządzenie Wojewody Nowosądeckiego w sprawie ustalenia obwodów zapobiegawczo – leczniczych dla ZOZ ? ów w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju. Dla ZOZ-u w Rabce jest to obszar miast: Jordanów i Rabka, gmin: Bystra, Sidzina, Jordanów, Lubień, Rabka, Raba – Wyżna, i Spytkowice).

15.02.1979 rok – Wojewoda Nowosądecki powołuje na stanowisko dyrektora ZOZ w Rabce dr Wiesława Białego.

1980 rok – przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku „Olszówka” do budynku byłego sanatorium DOChP (Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc) „Marcinkowski” przy ul. Kościuszki.

1984 rok – rok otwarcie II odziału wewnętrznego w Jordanowie – kierownikiem i ordynatorem zostaje dr Olga Czarnecka

12.1985 rok – oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku prosektorium (na miejscu dawnej rozebranej „Skautówki”).

1989 rok – przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku „Marcinkowski” przy ul. Kościuszki, na III piętro budynku Szpitala, po oddziale laryngologicznym.

1991 rok – oddanie do użytku rozbudowanego budynku stolarni i Sekcji Ap.Med.

15.01.1992 rok – Wojewoda Nowosądecki powołuje na stanowisko dyrektora ZOZ w Rabce dr Tomasza Strzeleckiego. Funkcję tę pełni do 30.06.1994 roku.

19.09.1994 rok – po wygranym konkursie dyrektorem ZOZ w Rabce zostaje Jarosław Handzel i pełni tą funkcję do 30.05.1996 roku.

1996 rok – po wygranym konkursie dyrektorem ZOZ w Rabce zostaje dr Bolesław Prochyra.

1997 rok – oddanie do użytku budynku ?Primavera? (wcześniejszej wieloletniej siedziby żłobka dla dzieci) po generalnym remoncie. Swą siedzibę znajdują w nim: pogotowie ratunkowe (przeniesione z „Jedynaczki”), poradnia psychotechniczna i magazyn medyczny (przeniesione z budynku szpitalnego przy ul. Kasprowicza) oraz część administracji z archiwum zakładowym.

01.04.1998 rok – przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku szpitala do budynku „Primavera”.

28.08.1998 rok – zarządzenie Wojewody nowosądeckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rabce na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

06.09.2000 rok – po konkursie ogłoszonym przez Starostwo Nowotarskie, dyrektorem SPZOZ w Rabce – Zdroju zostaje Zofia Wilczyńska, pełniąc tę funkcję do 2005 roku.

30.03.2005 rok – uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie połączenia SPZOZ w Rabce – Zdroju z SPZOZ w Nowym Targu z dniem 01.07.2005 roku.

01.07.2005 rok – wyprowadzenie oddziałów ginekologiczno – położniczego, noworodków oraz dziecięcego ze szpitala w Rabce – Zdroju do szpitala w Nowym Targu. Szpital w Rabce oddziałem wewnętrznym, chirurgicznym, paliatywnym, intensywnej terapii, blokiem operacyjnym, izbą przyjęć oraz poradniami specjalistycznymi funkcjonuje jako jednostka organizacyjna SPZOZ w Nowym Targu.

12.2006 rok – budowa szybu windowego i zamontowanie drugiej windy osobowej w południowym skrzydle budynku szpitala.

30.03.2007 rok – uchwała Rady Gminy Rabka – Zdrój w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój pod nazwą „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” sp.z o.o. Prezesem NZOZ „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” zostaje Ewa Mikłaszewska

17.05.2007 rok – uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekazania komórek organizacyjnych SPZOZ w Nowym Targu i przekazania ich Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rabce – Zdroju. Szpital Miejski stanowią: oddział wewnętrzny, OIOM, chirurgiczny, paliatywny, izba przyjęć, poradnie specjalistyczne.

14.12.2007 rok – aktem notarialnym Gmina Rabka-Zdrój kupuje od Starostwa Nowotarskiego nieruchomości (grunty wraz z budynkami przy ul.Słonecznej 3 i Poniatowskiego 6) stanowiące bazę do działania w zakresie lecznictwa

18.02.2008 rok – na stanowisko prezesa „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju” powołana zostaje Małgorzata Skwarek.

05.2008 rok – oddanie do użytku wyremontowanego i zmodernizowanego południowego skrzydła budynku szpitala z nowo utworzonym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym (w miejsce wyprowadzonych trzy lata wcześniej oddziałów pionu matki i dziecka).

Opracował: Józef Szlaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close