Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w „Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój tel/fax: 18 26 77 001 e-mail : sekretariat@szpitalrabka.pl.
  2. Dane przetwarzane są na podstawie RODO oraz art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych: monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym. Monitoring obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne – korytarze szpitalne, klatki schodowe oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów, głównie parkingi i bramę wjazdową na teren.
  3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do nadpisania nie dłużej niż 14 dni. Niezależnie od powyższego zapisy z monitoringu przechowywane będą bezwzględnie zgodnie z ww. ustawą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  4. Dane osób zarejestrowanych w monitoringu nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W uzasadnionych przypadkach te prawa mogą podlegać ograniczeniu.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą e-mail iodo@pc-consulting.com.pl lub pisemnie na adres ww. Administratora.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close