Regulamin

Pełna treść regulaminu dostępna jest w sekretariacie.

W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór do pobrania poniżej. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa Szpitala z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia, a także podając uzasadnienie. Udostępnienie odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku.

Formularz wniosku o udostępniernie/zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego [Link do pobrania w PDF]

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close