Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Znajduje się na II i III piętrze, w bocznym skrzydle Szpitala . Na oddział można dostać się schodami lub windą. Do leczenia przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza, zakwalifikowani przez Komisję Weryfikacyjną. Zakład przeznaczony jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niewymagających hospitalizacji u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Oddział zapewnia opiekę także dla pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową – wentylowanych mechanicznie .
Ordynator : lek. med. Anna Lipień-Niżnik

Telefony oddziału:
Ordynator 18 268 57 70
Pielęgniarka oddziałowa 18 268 57 35
II piętro 18 268 57 34
III piętro 18 268 57 33

 


Przy przyjęciu do ZOL wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji druk w załączeniu z dopiskiem wykazu leków pobieranych przez chorego na stale.

3. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa,

4. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel
(kryterium warunkującym przyjęcie jest uzyskanie max 40 pkt wg podanej skali oceniającej stopień niepełnosprawności).

5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu
(decyzja + ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się
o skierowanie do Zakładu (chory ponosi koszty wyżywienia
i zakwaterowania)

6. Zgoda na pobyt w Zakładzie oraz przekazanie 70% miesięcznych dochodów dla Zakładu.

7. Aktualne wyniki badań (krwi i moczu) oraz HBs, EKG i RTG klatki piersiowej (opis), w przypadku ran i odleżyn – wymaz bakteriologiczny.

8. Kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA – wersja DOC, wersja PDF

O uzyskaniu zgody NFZ i terminie przyjęcia osobę kierowaną do Zakładu zawiadamia pisemnie lub telefonicznie kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (proszę o podanie numerów kontaktowych).

Zgodnie z regulaminem Zakładu ze świadczeń mogą również korzystać osoby nie spełniające w/w warunków przy pokryciu całości kosztów wynikających z pobytu w placówce.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Font Resize

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

Podczas przeglądania naszej strony internetowej zapisywane są ciasteczka (ang. cookies) - małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika. Ciasteczka używane są w celu zapamiętania ustawień konfiguracyjnych użytkownika. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych umożliwiają zapis ciasteczek naszej strony. Każdy z Państwa może samodzielnie zarządzać cookies na swoim komputerze.

Zamknij